Plovdiv, pl. Syedinenie №3
Also 1 location in Plovdiv